Найдено 200+ «З»

ЗАПАД И ВОСТОК

Энциклопедия Культурология XX век

ЗАПАД И ВОСТОК (парадигматика) — условная смысловая конструкция, выработанная культурологической мыслью человечества для первичной типологии мировой культуры. 3.

ЗВУКОСМЫСЛ

Энциклопедия Культурология XX век

ЗВУКОСМЫСЛ — семантически значимая единица звуковой организации, мотивированная культурным опытом, личным или коллективным. Явление 3. возникает благодаря тому,

ЗЕДЛЬМАЙР

Энциклопедия Культурология XX век

ЗЕДЛЬМАЙР (Sedlmayr) Ганс (1896-1984) — австр. историк, искусствовед и философ культуры, основоположник "структурного анализа" в искусствознании. Проф. истории и

ЗЕНЬКОВСКИИ

Энциклопедия Культурология XX век

ЗЕНЬКОВСКИИ Василий Васильевич (1881-1962) -философ, богослов и религиозный деятель, историк рус. философ, мысли, педагог и литературовед. Учился на естеств.-ма

ЗЕРКАЛО

Энциклопедия Культурология XX век

ЗЕРКАЛО — 1) инструмент визуальной магии; 2) мифологема отражения и альтернации реального; 3) позиция и образ проективного видения, универсалия культуры. Архаич.

ЗЕРНОВ

Энциклопедия Культурология XX век

ЗЕРНОВ Николай Михайлович (1898-1980) — философ, богослов-экуменист, историк рус. религ. Возрождения 20 в., литератор. В 1917 3. поступил на мед. фак-т Моск. ун-

ЗИММЕЛЬ

Энциклопедия Культурология XX век

ЗИММЕЛЬ (Simmel) Георг (1858-1918) — нем. философ, социолог, культуролог, один из гл. представителей поздней "философии жизни", основоположник т.н. формальной со

ЗНАК

Энциклопедия Культурология XX век

ЗНАК — материальный объект (артефакт), выступающий в коммуникативном или трансляционном процессе аналогом другого объекта (предмета, свойства, явления, понятия,

ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА

Энциклопедия Культурология XX век

ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА — совокупность знаков (чаще всего однотипных), обладающая внутренней структурой, явными (формализованными) или неявными правилами образования, о

ЗНАНЕЦКИЙ

Энциклопедия Культурология XX век

ЗНАНЕЦКИЙ (Znaniecki) Флориан Витольд (1882-1958) — польский философ, культуролог, один из гл. представителей т.н. гуманистич. направления в социологии 20 в. Его

ЗНАНИЕ НЕЯВНОЕ

Энциклопедия Культурология XX век

ЗНАНИЕ НЕЯВНОЕ , скрытое, молчаливое, имплицитное (от лат. implicite — в скрытом виде, неявно; противоположное — explicite), периферийное в отличие от центрально

ЗНАЧЕНИЕ

Энциклопедия Культурология XX век

ЗНАЧЕНИЕ — один из осн. элементов культуры, наряду с обычаем-нормой, ценностью и смыслом; специфически культурное средство соединения человека с окружающим миром

ЗОЛОТАРЕВ

Энциклопедия Культурология XX век

ЗОЛОТАРЕВ Алексей Алексеевич (1879-1950) — ре-лиг. философ, историк культуры, писатель-прозаик, краевед. Учился в Киев. духовной академии, позже — в Петербург, у

КУЛЬТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Энциклопедия Культурология XX век

КУЛЬТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ — ответвление русской культуры, созданной на протяжении неск. периодов российской истории эмигрантами; как правило, противостояла офи

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 20 В. НА ЗАПАДЕ

Энциклопедия Культурология XX век

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 20 в. НА ЗАПАДЕ — теории, анализирующие и интерпретирующие природу мифа, его структуру, функции. Миф в качестве синкретически не развернуто

З МЕТОЮ

Словник-антисуржик

для того, щоб щось зробити, щоб щось зробити

З ПОВИННОЮ

Словник-антисуржик

повинитись, признатись у провині

З УСІХ НІГ

Словник-антисуржик

щодуху, з усієї сили

З..., ІЗ..., С..., ІЗО...

Літературне слововживання

I З..., ІЗ... – С... З..., рідше із..., преф.: збити, зробити, зуміти, із’їдити. С..., преф. Пишеться перед глухими приголосними к, п, т, ф, х: скопати, спита

ЗАБОР

Словник-антисуржик

паркан, тин, огорожа

ЗАГРАНИЧНИЙ

Словник-антисуржик

закордонний закордонний паспорт, закордонне відрядження

ЗАДАЧА

Словник-антисуржик

завдання У чому полягає наше завдання ?

ЗАДОСТОЙНИК

СЦОТ (Словник церковно-обрядової термінології)

Ірмос дев'ятої пісні канону, який виконують на Літургії замість пісні на честь Богородиці "Достойно є воістину" у свято Воскресіння Христового, у дванадесяті свя

ЗАДРУГА

Словник іншомовних слів

задруга; ж. (серб.) економічно пов'язані між собою кілька родин, які складають громаду, що існувала у південних слов'ян у 16 ст. Нині існує у сербів.

ЗАЙСАНҐ

Словник іншомовних слів

(монг.) родовий старшина у монголів.

ЗАЛ

Словник іншомовних слів

зал; ч. (нім.) 1. Вітальня, приймальня; велика кімната для прийому гостей. 2. Велике приміщення, призначене для нарад, зборів, концертів і т.ін.

ЗАЛА

Словник іншомовних слів

зала; ж. (нім.) 1. Вітальня, приймальня; велика кімната для прийому гостей. 2. Велике приміщення, призначене для нарад, зборів, концертів і т.ін. Інша назва

ЗАЛЬБАНД

Словник іншомовних слів

зальбанд; ч. (нім.) площина, що відокремлює мінеральну жилу від гірських порід, в яких вона міститься.

ЗАМБО

Словник іншомовних слів

(ісп.) дитина, народжена мулаткою від негра.

ЗАМША

Словник іншомовних слів

замша; ж. (пол., від нім.) 1. Шкіра оленя, лося, вівці, вичинена жировим дубленням. 2. Ткана замша - спеціально оброблена тканина.

ЗАНДРИ

Словник іншомовних слів

зандри; мн. (ісл., від пісок) хвилясті рівнини, утворені продуктами перемивання морени - пісками, гравієм, галькою. Див. також: морена

ЗАПТІЙ

Словник іншомовних слів

(тур.) турецький жандарм.

ЗАРБАТ

Словник іншомовних слів

(араб.) калатало, яким скликають людей на молитву на Сході.

ЗАРИН

Словник іншомовних слів

зарин; ч. хім., військ. органічна сполука, безбарвна рухлива рідина; отруйна речовина нервово-паралітичної дії. Для захисту від зарину застосовують протигаз.

ЗАУРОЛОФ

Словник іншомовних слів

(гр., гребінь і ящірка) травоядний динозавр з сімейства гадрозаврів з сильно розвинутим гребнем на голові; пересувався на двох ногах. Жив у крейдяний період. Д

ЗАУРОПОД

Словник іншомовних слів

(гр., ящірка і нога) травоядний динозавр, що жив за мезозою; пересувався на чотирьох кінцівках. Див. також: анкілозавр, апатозавр, брахіозавр, гадрозавр,

ЗАЇМ

Словник іншомовних слів

(тур.) князь-васал у Туреччині.

ЗАЇР

Словник іншомовних слів

заїр; ч. заст. наприкинці 20 ст. грошова одиниця Заїру (тепер - Демократична Республіка Конго), поділяється на 100 макута або 10 000 сенжі.

ЗЕБОЇД

Словник іншомовних слів

зебоїд; ч. (зебу і ...оїд) гібрид великої рогатої худоби й зебу.

ЗЕБРА

Словник іншомовних слів

зебра; ж. (фр., порт., з афр. мови банда) африканська порода дикого коня (у чорні і білі смуги), підрід ссавців родини конячих. Поширені в степах Африки.

ЗЕБРОЇД

Словник іншомовних слів

зеброїд; ч. (зебра і ...оїд) помісь коня чи осла й зебри. Див. також: зебра

ЗЕБУ

Словник іншомовних слів

зебу; ч. (1) (інд.) порода горбатої рогатої худоби, яку розводять у Південній Азії та Східній Африці. (2) (фр., з тібетського зеба) підвид свійського бика.

ЗЕВГІТИ

Словник іншомовних слів

(гр.) давньогрецькі дрібні землевласники.

ЗЕВС

Словник іншомовних слів

(гр.) у давньогрецькій міфології верховний бог, володар богів і людей. Римляни ототожнювали З. з Юпітером.

ЗЕЙГЕРУВАННЯ

Словник іншомовних слів

зейгерування; с. (нім., прямовисний, вертикальний) розділення твердого сплаву, яке грунтується на різниці температур плавлення його складових частин. ЗЕНЗУБЕЛЬ

ЗЕЙЛЬ

Словник іншомовних слів

ч. (гол.) мор. корабельне вітрило.

ЗЕЛОТИ

Словник іншомовних слів

(гр.) 1. Юдейська релігійно-політична партія "непримиренних", що боролася проти римлян за незалежність свого народу. 2. перен. Непокірні, непримиренні.

ЗЕМІНДАР

Словник іншомовних слів

(інд.) 1. Начальник округу в Ост-Індії за часів монгольського панування. 2. Ост-індійський збирач податків.

ЗЕНД

Словник іншомовних слів

(іран.) одна з іранських мов, яка близька до санскритської.

ЗЕНЗУБЕЛЬ

Словник іншомовних слів

зензубель; ч. (нім.) деревообробний інструмент; рубанок.

ЗЕНКЕР

Словник іншомовних слів

зенкер; ч. (нім., від поглиблювати) металорізний інструмент (стрижень з різальною і калібрувальною частинами) для обробки стінок отворів.

ЗЕНОНІЗМ

Словник іншомовних слів

(гр.) наука грецького філософа 3 ст. до н.е. Зенона; стоїцизм.

ЗЕНІНА

Словник іншомовних слів

(інд.) жіноча половина індуського дому.

ЗЕНІТ

Словник іншомовних слів

зеніт; ч. (фр., від араб., земт, букв. - шлях, напрям) 1. Найвища точка неба над головою спостерігача; обрій, овид, горизонт, видноколо, виднокруг, крайнебо, н

ЗЕНІТНИЙ

Словник іншомовних слів

зенітний той, який можна спрямувати в зеніт. З-а віддаль - кутова віддаль світила від зеніту.

ЗЕРО

Словник іншомовних слів

зеро; с. (араб.) нуль.

ЗЕФІР

Словник іншомовних слів

зефір; ч. (гр.) 1. У давніх греків теплий західний вітер. 2. поет. Легкий теплий вітерець. 3. Тонка бавовняна тканина. 4. Кондитерський виріб - вид пастили.

ЗИГМАШИНА

Словник іншомовних слів

(нім.) машина для утворення виступів і заглибин (зиків) та інших операцій обробки тонколистового матеріалу; зикмашина.

ЗИГОГАМІЯ

Словник іншомовних слів

зигогамія; ж. (гр., пара, двоє і ...гамія) тип статевого процесу у ряду нижчих рослин: грибів зигоміцетів та зелених водоростей кон'югат. При З. відбувається з

ЗИГОМОРФНИЙ

Словник іншомовних слів

зигоморфний (пара, двоє і ...морфний) двоформний; З-а квітка - квітка, через яку можна провести лише одну площину симетрії. Такі квіти характерні для рослин ро

ЗИГОМІЦЕТИ

Словник іншомовних слів

зигоміцети; мн. (гр., пара, двоє і ...міцети) підклас нижчих грибів. Мікроскопічні гриби. Найпоширеніші мукорові гриби, які містяться в грунті, на рослинних пр

ЗИГОСПОРА

Словник іншомовних слів

зигоспора; ж. (гр., пара, двоє і спори) спора, яка утворюється в результаті зигогамії.

ЗИГОТА

Словник іншомовних слів

зигота; ж. (гр., з'єднаний докупи) клітина, що утворюється внаслідок злиття чоловічої й жіночої статевих клітин (гамет) рослинних або тваринних організмів.

ЗИКМАШИНА

Словник іншомовних слів

(нім.) машина для утворення виступів і заглибин (зиків) та інших операцій обробки тонколистового матеріалу.

ЗИЛЬБЕРГЛЕТ

Словник іншомовних слів

зильберглет; ч. (нім.) свинцевий глет, що його одержують при виплавленні срібла з веркблею.

ЗИМОЛОГІЯ

Словник іншомовних слів

зимологія; ж. (гр., закваска, дріжджі і ...логія) розділ хімії, що вивчає процеси бродіння органічних речовин.

ЗИНҐШПІЛЬ

Словник іншомовних слів

(нім., букв. - гра зі співом) німецька комічна опера, в якій спів і танці чергуються з різномовними діалогами.

ЗИҐЗАҐ

Словник іншомовних слів

зиґзаґ; ч. (фр.) 1. Кривуля, ламана лінія, схожа на блискавку. 2. Траншеї, вкриті таким чином, що утворюють ряд гострих кутів. 3. Архітектурна прикраса.

ЗЛОТИЙ

Словник іншомовних слів

злотий; ч. (пол., золотий) грошова одиниця Польщі, поділяється на 100 грошів.

ЗНАННЯ АПОСТЕРІОРІ

Словник іншомовних слів

знання, набуте з досвіду, з практики.

ЗНІЧ

Словник іншомовних слів

(лит.) святий огонь у стародавніх литовців.

ЗОДІАК

Словник іншомовних слів

зодіак; ч. (гр., коло з зображень тварин) 12 сузір'їв, по яких відбувається видимий річний рух Сонця: Водолій, Риби, Овен, Телець, Близнята, Рак, Лев, Діва, Те

ЗОЛИТИ

Словник іншомовних слів

(нім.) 1. Лужити, намочувати білизну у лузі деревного попелу. 2. перен. Гризти, морочити комусь голову; дуже набридати.

ЗОЛОТНИК

Словник іншомовних слів

золотник; ч. (рос.) колишня російська одиниця ваги, дорівнює 4,5 г.

ЗОЛІ

Словник іншомовних слів

(нім., колоїдний розчин, від лат., розкладання) найдрібніші частинки будь-якої речовини в рідинному, твердому чи газоподібному середовищі. Див. також: колоїд

ЗОМАН

Словник іншомовних слів

зоман; ч. органічна сполука, безбарвна, малолетка рідина; отруйна речовина нервово-паралітичної дії. Для захисту від З. застосовують протигаз та спеціальний одя

ЗОНА

Словник іншомовних слів

зона; ж. (гр., пояс) 1. Ділянка, область, смуга або частина простору, що має певні, притаманні їй ознаки (прикордонна З., З. провідності тощо). 2. Зони фізико

ЗОНАЛЬНИЙ

Словник іншомовних слів

зональний той, що стосується будь-якої зони, перебуває в певній зоні: кліматичній, грунтовій, географічній тощо.

ЗОНД

Словник іншомовних слів

зонд; ч. (фр., бур, щуп) 1. Медичний прилад для дослідження порожнистих органів, свищів та ран. 2. Свердло для вивчення глибоких шарів грунту, 3. З. акустични

ЗОНДЕМ

Словник іншомовних слів

(нім.) полотно над палубою корабля, що захищає пасажирів від сонця.

ЗОНДУВАТИ

Словник іншомовних слів

зондувати (фр.) 1. Досліджувати за допомогою зонда. 2. перен. Намагатися наперед довідатися про щось, з'ясувати якесь питання.

ЗОНТ

Словник іншомовних слів

зонт; ч. (1) (нім.) у складних словах означає певне відношення до тваринного світу. (2) (нім.) 1. Велика парасоля. 2. Звідна палуба у повозі.

ЗОО...

Словник іншомовних слів

(гр., тварина, жива істота) у складних словах означає те, що стосується тваринного світу.

ЗООБЕНТОС

Словник іншомовних слів

зообентос; ч. (зоо... та бентос) сукупність тварин, що живуть на дні морських і прісних водойм.

ЗООВЕТЕРИНАРНИЙ

Словник іншомовних слів

зооветеринарний (зоо... і лат., тваринний) той, що стосується вирощування, лікування й використання тварин.

ЗООГЕОГРАФІЯ

Словник іншомовних слів

зоогеографія; ж. (гр.) наука, що вивчає географічне поширення тварин та їхніх угруповань на земній кулі.

ЗООГРАФІЯ

Словник іншомовних слів

(гр.) опис тварин з точки зору природознавства.

ЗООГІГІЄНА

Словник іншомовних слів

зоогігієна; ж. (гр. зоо... і гігієна) наука про охорону здоров'я тварин.

ЗООЛАТРІЯ

Словник іншомовних слів

(гр.) релігійні вірування та обряди, в основі яких лежить культ тварин; анімалізм.

ЗООЛОГІЧНИЙ

Словник іншомовних слів

зоологічний той, що стосується зоології; - зоологічний музей - зоологічний парк

ЗООЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ

Словник іншомовних слів

наукова й культурно-освітня установа, в якій зберігається і демонструється колекція тварин (чучела, скелети тощо)

ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК

Словник іншомовних слів

науково-освітня установа, де утримують диких і деяких свійських тварин з метою демонстрації, вивчення й відтворення їх.

ЗООЛОГІЯ

Словник іншомовних слів

зоологія; ж. (гр.) комплексна біологічна наука про тварин.

ЗООМОРФІЗМ

Словник іншомовних слів

зооморфізм; ч. (зоо... і ...морфізм) у давніх релігіях зображення богів в образі тварин. Передувало антропоморфізмові, а іноді й супроводило його.

ЗООНОЗИ

Словник іншомовних слів

(зоо... і ...ноз) інфекційні хвороби тварин, на які можуть хворіти й люди, заражаючись від тварин (чума, сказ, бруцельоз, сап тощо). Див. також: інфекційний

ЗООПАЛЕНТОЛОПЯ

Словник іншомовних слів

(гр.) наука про викопні тваринні залишки.

ЗООПАТОЛОГІЯ

Словник іншомовних слів

(зоо... і патологія) наука про хворобливі (патологічні) процеси в організмі тварин.

ЗООПЛАНКТОН

Словник іншомовних слів

зоопланктон; ч. (зоо... і планктон) сукупність тварин, що населяють товщу води й пасивно переносяться водою.

ЗООПЛАСТИКА

Словник іншомовних слів

(гр.) наслідування тваринних форм у різьбі.

ЗООПСИХОЛОГІЯ

Словник іншомовних слів

зоопсихологія; ж. (гр.) галузь психології, що вивчає психіку тварин, її прояви, походження і розвиток; психологія тварин.

ЗООСПОРАНГІЇ

Словник іншомовних слів

(зоо... і спорангії) органи нестатевого розмноження у деяких водоростей і нижчих грибів; клітини, в яких утворюються зооспори.

ЗООСПОРИ

Словник іншомовних слів

(зоо... і спори) рухливі клітини у багатьох водоростей і нижчих грибів, що служать для нестатевого розмноження.

ЗООТЕХНІЯ

Словник іншомовних слів

зоотехнія; ж. (гр.) наука про розведення, годування і використання сільськогосподарських тварин.

ЗООФАГИ

Словник іншомовних слів

(гр.) організми, що живляться тваринною їжею.

ЗООФЕРМА

Словник іншомовних слів

зооферма; ж. (зоо... і ферма) господарство, в якому розводять диких хутрових звірів.

ЗООФОР

Словник іншомовних слів

зоофор; ч. (гр.) фриз, оздоблений тваринним орнаментом.

ЗООХОРІЯ

Словник іншомовних слів

(зоо... і ...хорія) поширення плодів і насіння рослин за допомогою тварин, до тіла яких вони чіпляються або виділяються з екскрементами тварин, що живляться ним

ЗООЦЕНОЗ

Словник іншомовних слів

зооценоз; ч. (зоо... і ...ценоз) сукупність тварин, що входять до складу біоценозу.

ЗООЦИДИ

Словник іншомовних слів

(зоо... і ...циди) хімічні речовини для боротьби з шкідливими хребетними тваринами.

ЗОРОАСТРИЗМ

Словник іншомовних слів

зороастризм; ч. релігія, поширена в давнину і за середньовіччя в ряді країн Близького й Середнього Сходу; незначна кількість прихильників З. є в Індії (парси) й

ЗОЇЛ

Словник іншомовних слів

зоїл; ч. необ'єктивний, несправедливий, уїдливий критик. Від прізвища грецького філолога й критика 4 ст. до н. е., відомого своїми нападками па твори Гомера.

ЗРЯ

Словник-антисуржик

даремно, марно Ми даремно (марно) гаємо час

ЗУАВ

Словник іншомовних слів

зуав; ч. (фр., від араб., зуауа - назва одного з кабільських племен в Алжирі) 1. Алжирський стрілець. 2. Солдат найманих стрілецьких частин в армії султансько

ЗУМЕР

Словник іншомовних слів

зумер; ч. (нім., від дзижчати) автоматичний електромагнітний переривач електричного струму. Застосовують у радіотехніці, телефонії.

ЗУМПФ

Словник іншомовних слів

зумпф; ч. (нім., букв. - болото, трясовина) 1. Яма, куди по шахтному стовбуру стікає вода. 2. Порожнина у гірських породах, у якій нагромаджується вода або гі

ЗУРКА

Словник іншомовних слів

(перс.) старовинний перський музичний інструмент.

ЗУРНА

Словник іншомовних слів

зурна; ж. (тюрк., від перс., сурна, сурнай, букв. - святкова флейта) східний народний духовий музичний інструмент типу гобоя.

ЗЮЙД

Словник іншомовних слів

зюйд; ч. (гол.) 1. Південь. 2. Південний вітер.

ЗЮЙД-ВЕСТ

Словник іншомовних слів

зюйд-вест; ч. (гол.) 1. Південний захід. 2. Південно-західний вітер.

ЗЮЙД-ОСТ

Словник іншомовних слів

зюйд-ост; ч. (гол.) 1. Південний схід. 2. Південно-східний вітер.

ЗЮЙДВЕСТКА

Словник іншомовних слів

зюйдвестка; ж. (гол.) 1. Капелюх з тканини, шо не промокає, з широкими полями, який надягають моряки під час непогоди. 2. Широкий плащ-дощовик з капюшоном.

ЗІЗНАВАТИСЯ, ЗІЗНАТИСЯ

Літературне слововживання

ЗІЗНАВАТИСЯ, -наюся, -наєшся, ЗІЗНАТИСЯ. Говорити відверто про свій стан, свої вчинки тощо; признаватися в чомусь; свідчити під час допитів або на суді. – Не мі

ЗІНДЖАНТРОП

Словник іншомовних слів

(араб. і гр.) викопна людиноподібна мавпа, близька до автралопітека і парантропа. Залишки З. знайдено у Східній Африці. Див. також: австралопітек, мегантроп,

***ЗБІРНІСТЬ, ЗБІРНІСТЬ

Літературне слововживання

Збірні іменники не мають форм множини, бо форма однини в них виражає не один предмет чи істоту, а об’єднання багатьох предметів чи істот, які не підлягають лічбі

***ЗНАЧЕННЯ СЛОВА, ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Літературне слововживання

Трапляються випадки, коли мовці надають словам непритаманних або маловластивих їм значень (здебільшого під впливом іншої мови). Ось типові зразки таких помилок,

АВОГАДРО ЗАКОН

Словник іншомовних слів

один з основних законів про ідеальний газ. А. з. твердить, що в однакових об'ємах різних газів при однакових тиску і температурі міститься однакова кількість мол

АКТОВИЙ ЗАЛ

Словник іншомовних слів

зал для урочистих зборів у навчальних або наукових закладах

АФОТИЧНА ЗОНА

Словник іншомовних слів

(а... і гр., світло) глибинна зона морських та прісних водойм, в яку не проникає світло; населена організмами, які не потребують його для своєї життєдіяльності.

ВИЗВОЛЯТИ, ЗВІЛЬНЯТИ, ВИВІЛЬНЮВАТИ, ВИВІЛЬНЯТИ

Літературне слововживання

ВИЗВОЛЯТИ – ЗВІЛЬНЯТИ – ВИВІЛЬНЮВАТИ, ВИВІЛЬНЯТИ Визволяти, визволити. Вживаються переважно у значеннях: "врятовувати когось з неволі, полону, ув’язнення тощо;

ВИМУШЕНИЙ, ЗМУШЕНИЙ, ПРИМУШЕНИЙ

Літературне слововживання

ВИМУШЕНИЙ – ЗМУШЕНИЙ – ПРИМУШЕНИЙ Вимушений. 1. Дієприкм. від вимусити; змушений: вимушений був піти на заробітки; війська вимушені зайняти оборону. 2. прикм. Я

ВИТРАТА, ВИТРАТИ, ВИДАТОК, ЗАТРАТИ

Літературне слововживання

ВИТРАТА – ВИТРАТИ – ВИДАТОК – ЗАТРАТИ Витрата. Використання, витрачання чого-небудь з якоюсь метою, для чогось: витрата води, витрата електроенергії, норма витр

ВІДРІКАТИСЯ, ЗРІКАТИСЯ, ЗАРІКАТИСЯ

Літературне слововживання

ВІДРІКАТИСЯ – ЗРІКАТИСЯ – ЗАРІКАТИСЯ Відрікатися, відректися, -ечуся, -ечешся (від кого-чого, кого, чого). – Тяжко їй було відрікатись від свого щастя... (Г.Кві

ГАЯТИ, ЗГАЯТИ

Літературне слововживання

ГАЯТИ, ЗГАЯТИ 1. Затримувати когось довше, ніж треба. – Іди, я тебе не гаятиму (С.Метлинський); Ой матінко, та не гай мене! в велику дорогу виряджай мене (Словн

ГАЯТИСЯ, ЗАГАЯТИСЯ

Літературне слововживання

ГАЯТИСЯ, ЗАГАЯТИСЯ Затримуватися, бути десь довго; зволікати з чимсь тощо. – Не гайся ж, жени корову напувати! (Панас Мирний); \[Єфрем:\] Ви ж там не гайтесь (М

ГЕРОЇЧНИЙ, ГЕРОЙСЬКИЙ, ЗВИТЯЖНИЙ

Літературне слововживання

ГЕРОЇЧНИЙ – ГЕРОЙСЬКИЙ – ЗВИТЯЖНИЙ Героїчний. 1. Сповнений героїзму, доблесті; здатний до подвигів; багатий на подвиги тощо: героїчний вчинок, героїчний подвиг,

ГЕТЕРОПОЛЯРНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Словник іншомовних слів

(гетеро... і полярність) хімічний зв'язок, що супроводиться перетягуванням електронної пари одним із атомів і наступним стягуванням утворених іонів.

ГОЛОКРИНОВІ ЗАЛОЗИ

Словник іншомовних слів

(голо... і гр., виділяю) залози, в яких весь вміст функціонуючих клітин перетворюється на секрет (напр., сальні залози та сітчаста зона надниркових залоз хребе

ГОМЕОПОЛЯРНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Словник іншомовних слів

(гомео... і гр., вісь, оберт) хімічний зв'язок, утворений електронною парою, спільною для сполучуваних атомів.

ГОНКА ЗА ЛІДЕРОМ

Словник іншомовних слів

велосипедні змагання, в яких попереду кожного гонщика їде мотоцикліст, переборюючи опір повітря.

ДЕНТАЛЬНИЙ ЗВУК

Словник іншомовних слів

зубний приголосний (напр., д, т, з, с).

ДИСТРИБУТИВНИЙ ЗАКОН

Словник іншомовних слів

властивість множення і додавання та віднімання, що виражається тотожністю (а±Ь)с=ас±Ьс;

ДІСТАВАТИ, ЗДОБУВАТИ, ОТРИМУВАТИ, ОДЕРЖУВАТИ

Літературне слововживання

ДІСТАВАТИ – ЗДОБУВАТИ – ОТРИМУВАТИ, ОДЕРЖУВАТИ Діставати, -таю, -таєш, дістати. Крім іншого, вживаються у значенні "здобувати, відшукувати що-небудь, долаючи тр

ЕЗОТЕРИЧНЕ ЗНАННЯ

Словник іншомовних слів

таємне вчення, відоме лише вузькому колу обраних осіб.

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД

Словник іншомовних слів

сукупність якоїсь кількості електронів, позитронів, протонів, іонів

ЕЛОНГАЦІЯ ЗІР

Словник іншомовних слів

положення зір у їх видимому добовому русі по небесній сфері, при якому абсолютна величина їх азимута досягає найбільшого значення

ЕМПІРИЧНЕ ЗНАННЯ

Словник іншомовних слів

знання, яке відображає дійсність з боку її зовнішніх зв'язків і відношень, включає в себе все, доступне живому спогляданню.

ЕМПІРИЧНИЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ

Словник іншомовних слів

рівень пізнавального процесу, що дає знання тих закономірних зв'язків і відношень, які виявляються через аналіз безпосередніх даних спостереження.

КОВАЛЕНТНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Словник іншомовних слів

(ко... і валентність) те саме, що й гомеополярний зв'язок.

КОМУТАТИВНИЙ ЗАКОН

Словник іншомовних слів

мат. закон, що виражає незмінність суми або добутку від перестановки доданків або співмножників.

КОРОННІ ЗЕМЛІ

Словник іншомовних слів

землі, що ввійшли до складу монархічної держави на основі спадково-дипастичних прав монарха

ЛАТЕНТНА ЗЛОЧИННІСТЬ

Словник іншомовних слів

прихована злочинність, лочини, які не реєструються органами охорони правопорядку.

ЛАТЕНТНЕ ЗОБРАЖЕННЯ

Словник іншомовних слів

приховане фотографічне зображення до проявлення фотоплівки (фотопластинки).

ЛИТІЯ ЗАУПОКІЙНА

СЦОТ (Словник церковно-обрядової термінології)

і литія Литія, яку здійснюють разом із парастасом чи окремо при винесенні з дому тіла померлого, над могилами в Проводи та поминальні дні, а також після заупокій

ПАРЕНТЕРАЛЬНЕ ЗАРАЖЕННЯ

Словник іншомовних слів

мед. позашлунково-кишкове зараження збудниками інфекційних хвороб

ПСАЛОМ ЗОБРАЖАЛЬНИЙ

СЦОТ (Словник церковно-обрядової термінології)

і зображальний ім. заст. псалом ізобразительний, ізобразительний ім. Псалом, який виконують у складі Чинопослідування зображальних

СВЯТІ ДАРИ ЗАПАСНІ

СЦОТ (Словник церковно-обрядової термінології)

Святі Дари, які зберігають у дарохранильниці для причащання хворих; розм. запаси

СЕРОЗНІ ЗАЛОЗИ

Словник іншомовних слів

залози ротової порожнини, що виділяють серозний, або білковий, секрет.

СТЕРЛІНІОВА ЗОНА

Словник іншомовних слів

валютне угруповання держав, очолюване Великобританією, грошові системи та зовнішні розрахунки яких орієнтовані на англійську валюту - фунт стерлінгів.

ТРОПАР ЗАУПОКІЙНИЙ

СЦОТ (Словник церковно-обрядової термінології)

і тропар за упокій Тропар, який виконують на заупокійному богослужінні та змістом якого є моління за прощення гріхів і спасіння в раю

УТРЕНЯ З ПОКЛОНАМИ

СЦОТ (Словник церковно-обрядової термінології)

Утреня четверга п'ятого тиждня Великого посту з Каноном Андрея Критського, співання якого супроводжується доземними поклонами; розм. поклони мн.

ЧАСТОЧКА ЗАЗДОРОВНА

СЦОТ (Словник церковно-обрядової термінології)

Часточка, вийнята з четвертої проскомидійної просфори за здоров'я живого

ЧАСТОЧКА ЗАУПОКІЙНА

СЦОТ (Словник церковно-обрядової термінології)

Часточка, вийнята з п'ятої проскомидійної просфори на спогад про померлого

ЧИНОПОСЛІДУВАННЯ ЗОБРАЖАЛЬНИХ

СЦОТ (Словник церковно-обрядової термінології)

і заст. Чинопослідування ізобразительних див. Обідниця

ІНТЕНСИВНІСТЬ ЗВУКУ

Словник іншомовних слів

(сила звуку) густина потоку звукової енергії. Найменша інтенсивність звуку, яку ще може сприймати вухо людини (поріг чутності), становить 10-16 вт/см2.

Время запроса ( 0.767852116 сек)
T: 0.772781845 M: 1 D: 0